604 591 317, 603 285 566

Kompletní servis klimatizací

V současné době probíhá dlouhodobé zvyšování ceny chladiva pod taktovkou EU a proto je finančně výhodné si zavčas zkontrolovat, zda nedochází k jeho úniku

Proč je důležité provádět pravidelný servis klimatizace? Protože pravidelným servisem klimatizace předcházíte jejím častým poruchám.

Provádíme kompletní servis klimatizací na vozech všech značek. Pravidelně absolvujeme potřebná školení.

Klimatizace je systém, který vyžaduje komplexní údržbu:

Plnění klimatizace

Pro správný chod klimatizace je důležité měnit chladicí médium pravidelně, nikoliv pouze tehdy, dochází-li k jeho úniku nebo se zcela vyčerpá. Provádíme certifikovanou výměnu náplně klimatizace:

  • v současné době opravujeme systémy chladiva r134a (většina současných vozidel),
  • připravujeme servis pro systém chladiva r1234yf (vozy podle směrnic EU od 1.1.2017).

Detekce úniku chladiva

Z klimatizace by za správných okolností nemělo unikat žádné chladivo do okolí. To způsobuje snížení výkonu klimatizace a znečištění životního prostředí.

Pokud pozorujete snížení chladícího výkonu, pravděpodobně dochází k úniku chladiva. V takovém případě je vhodné zjistit, kde k úniku chladiva dochází a opravit to

Používáme detektor úniku chladiva WIGAM FINDER. Detektor pracuje na bázi vodíkové metody.

Dezinfekce klimatizace

Zanedbání servisu klimatizace s sebou mimo nefunkčnost chladicího systému přináší zdravotní riziko v podobě vdechování mikrobů a plísní.

Pravidelnou dezinfekcí klimatizace předejdete tvorbě bakterií a nepříjemných zápachů.